Delta åpner igjen for større fysiske møter

Delta åpner fra mandag 16. august opp for større fysiske arrangementer.
Delta åpner fra mandag 16. august opp for større fysiske arrangementer. Foto: Colourbox

Fra mandag 16. august åpner Delta igjen opp for alle typer arrangementer. Fysiske arrangementer skal følge nasjonale retningslinjer og lokale regler og forskrifter.

Siden mars 2020 har alle større arrangementer, kurs og møter i regi av Delta blitt gjennomført digitalt for å begrense smitterisiko under koronapandemien. Etter hvert som samfunnet åpner stadig mer opp, åpner nå Delta opp for fysiske møter og arrangementer. 

– Det skal bli godt å kunne møte medlemmer og tillitsvalgte ansikt til ansikt, men vi vil følge gjeldende nasjonale regler og lokale smittevernregler. I tillegg er digitale møteplasser kommet for å bli. Mange har gitt tilbakemelding på at det har gitt større tilgjengelighet for flere, sier forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen. 

– Det er også viktig å påpeke at om det blir det behov for å stramme inn igjen, så vil vi selvsagt ta ansvar og følge opp, presiserer Delta-lederen. 

Deltas hovedstyre vedtok i juni å forlenge avlysningen av alle større fysiske samlinger til og med 15. august. Juni-vedtaket vil ikke forlenges fordi samfunnet i stadig større grad åpnes opp og en større andel av befolkningen er vaksinert.  Samtidig understreker forbundsleder Thorkildsen at Delta følger situasjonen nøye. 

Dette gjelder:

  • Delta åpner opp for fysiske møter og arrangementer fra og med mandag 16. august. 
  • Digitale møteplasser er kommet for å bli. Det skal alltid vurderes om aktuelle møter og arrangementer skal arrangerer digitalt eller fysisk. 
  • Alle arrangementer i regi av Delta skal gjennomføres forsvarlig og i samsvar med godt smittevern også framover. 
  • Delta følger nasjonale og lokale forskrifter og retningslinjer, se FHIs veileder for arrangementer, samlinger og aktiviteter
  • Delta vil fortløpende vurdere situasjonen og komme med nye vedtak hvis situasjonen skulle endre seg.