Brudd i forhandlingene med Bane NOR

Forhandlingene dreide seg om opprettelse av tariffavtale for Bane NOR og om lønnsoppgjør for 2017. Bane NOR er den tidligere statsetaten Jernbaneverket som ble skilt ut som eget selskap per 1.1.2017.

Bane NOR og Deltas hovedtillitsvalgte har i hele 2017 prøvd å komme til enighet om tariffavtale.  Forhandlingene ble deretter overtatt av de sentrale partene, altså YS/Delta og Spekter.

Arbeidstid

Uenighet om arbeidstidsbestemmelser var hovedgrunnen til brudd i forhandlingene om ny overenskomst mellom YS/Delta og Spekter/Bane NOR. Oppgjøret går nå til mekling.

Går nå til mekling

Delta har om lag 570 medlemmer i Bane NOR. De kommer fra Signal- og Teleteknikernes Forening, Norsk toglederforening (NTF) og Delta Jernbane.

Hvis partene heller ikke blir enige i meklingen, blir det streik i Bane NOR.

Les mer: