Dette er fagkurs for helsesekretærer som arrangeres hvert 2. år. Vår målgruppe er helsepersonell i primær-, spesialist- og bedriftshelsetjeneste og andre institusjoner.

Trønderkurset er etter hvert blitt et populært kurs, og vi har hatt deltagere fra hele landet.

 

Vi gleder oss!

Helsesekretærforbundet i Delta, avd. Trøndelag