Temaer:

 • Dybdelæring i et helsefaglig perspektiv
 • Dette trenger du å vite om Leve hele livet
 • Hvordan skrive Den gode tverrfaglige oppgaven?
 • Kompetansebygging gjennom problembasert læring
 • Bruk dekompmidler for å hospitere i lærebedriftene
 • Slik jobber kommunene med ny oppgavedeling
 • Observasjons- og vurderingskompetanse
 • VR-briller i opplæringssituasjoner
 • CRPD-konvensjonen og menneskerettigheter
 • Læringsverktøy innen målrettet miljøarbeid
   
 • Mer om programmet og foredragsholderne

Priser og påmelding

Om Helsefagarbeiderforbundet