ALLE ARTIKLER

Samhandlingsreformen krever riktig oppgavedeling

17. november 2011

Delta mener det må legges langt større vekt på riktig oppgavedeling mellom yrkesgruppene i helse- og velferdstjenestene. Bare på den måten kan samhandlingsreformen lykkes. Det vedtok representantskapet på sitt møte 17. november.

Samhandlingsreformen forutsetter satsing på kompetanse

bent hoie 9. januar 2014

– Samhandlingsreformen ligger fast og er viktig for regjeringen, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie på KS’ og Helse- og omsorgsdepartementets nasjonale helsekonferanse. Delta er godt fornøyd med den vekten han la på personalpolitikk og kompetanse som forutsetninger for en vellykket reform.

YS-leder Berland: - Lønnsoppgjørene er partenes ansvar

9. januar 2014

- Under NHO-konferansen ga statsminister Erna Solberg uttrykk for at hun synes lønnsoppgjørene har vært litt for høye de siste årene. Det er en underlig uttalelse, påpeker YS-leder Jorunn Berland.

Forhandlinger om hovedavtalen i KS-området startet i dag

erik_kollerud (2) 9. januar 2014

I dag startet forhandlingene om hovedavtalen i KS-området. YS og Delta er opptatt av at samarbeidet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte må gjennomsyre alle nivåer i virksomheten, og fremmer derfor krav om tiltak rettet mot mellomledere og plasstillitsvalgte.

Helseministeren presenterte sykehusplaner

Bent Høie_Lizzie Ruud Thorkildsen_07012014 7. januar 2014

Helseminister Bent Høie var opptatt av å skape pasientenes helsevesen da han i dag lanserte seks prioriterte arbeidsområder for sykehusene. Deltas 1. nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen er enig i at pasientene skal stå i sentrum og er fornøyd med at han vil lytte til ansatte og pasienter for å skape bedre kvalitet på tjenestene.

Har du YS medlemskort med MasterCard?

delta_medlemskort 8. mai 2012

Som Delta-medlem får du automatisk tilsendt YS Medlemskort. Uten at det koster deg noen ekstra kan du oppgradere kortet til medlemskort og betalingskort i ett - YS Medlemskort med MasterCard. Nå er det mange gode tilbud til deg som har YS Medlemskort med Mastercard.

Delta-fokus på bedre ledelse

erik_kollerud (2) 3. januar 2014

Ukeavisen Ledelse presenterer i et større oppslag i dag Deltas syn på ledelse i offentlig sektor. - Et fokus på bedre ledelse vil føre til bedre resultater også for arbeidstakerne, sier Delta-leder Erik Kollerud til avisen.

Delta har flyttet til Lakkegata 19-23

Lakkegata 19 30. desember 2013

Torsdag 2. januar er Deltas sentrale administrasjon, servicesenteret for Oslo, Akershus og Østfold, hovedtillitsvalgte i Oslo kommune og de av yrkesorganisasjonene som har kontorlokaler i Oslo på plass i  nye lokaler i Lakkegata 19-23.

Nye rettigheter fra 2014: Stillingsstørrelse som faktisk arbeidet tid og ammefri med lønn

17. desember 2013

Rettighetene til ufrivillig deltidsansatte styrkes og det blir lovfestet rett til ammefri med lønn for småbarnsmødre i barnets første leveår. Det vil få betydning for stillingsbrøken for ufrivillig deltidsansatte fra januar 2015 og for småbarnsmødre med 7 timers arbeidsdag eller mer.

Best sammen om flere yrkesaktive år

Best sammen-gruppen 13. desember 2013

Best sammen om flere yrkesaktive år er det sjette hefte i serien Best sammen, som partene i kommunesektoren har utarbeidet i fellesskap. Heftene skal gi tips og inspirasjon til arbeidet med et inkluderende arbeidsliv.