ALLE ARTIKLER

Unge, rekruttering og yrkesstolthet viktig for yrkesorganisasjonene

unge på YO-ledersamling 21. mars 2014

Deltas ungarbeid, rekruttering og yrkesstolthet var blant temaene på denne ukens samling for ledere i Deltas 19 yrkesorganisasjoner.

- Vernehensyn må gå først

hovedstyret møter Høyres arbeidsfraksjon 12. mars 2014

- Vernehensynet i arbeidsmiljøloven må gå foran når vi diskuterer arbeidstidsordninger, sa forbundsleder Erik Kollerud da Deltas hovedstyre møtte Høyres fraksjon i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Ny avtale om pensjonister som engasjeres på pensjonistvilkår

25. september 2013

KS, LO Kommune, YS-Kommune og Unio har inngått en avtale om alderspensjonister som ønsker å jobbe. – Dette er en avtale vi er godt fornøyd med, sier Trond Ellefsen, 2. nestleder i Delta. Bestemmelsen gjelder fra 1. oktober 2013.

YS innledet om om grønne arbeidsplasser på toppmøte om klima

13. mars 2014

- For YS handler det om å utvikle arbeidsplassene og virksomhetene i en grønnere retning. Vi kan ikke vente. Da blir det dyrere og vanskeligere. Og risikoen øker for å miste norske arbeidsplasser, sa YS-leder Jorunn Berland i sitt innlegg på regjeringens klimatoppmøte i dag.

Vårens vakreste eventyr er igang

11. mars 2014

Mandag 10. mars møttes partene i frontfagene i NHO for å utveksle krav. Dermed er hovedtariffoppgjøret 2014 i gang. Fra arbeidstakersiden er de viktigste kravene å sikre kjøpekraften og å avtalefeste tjenestepensjonen i privat sektor.

- Vi har mer vi må kjempe for

Lizzie Ruud Thorkildsen  Foto Kim Holthe 7. mars 2014

- Vi kan gratulere oss selv med dagen, men vi er ikke i mål med likestillingen og trenger fortsatt kvinnedagen, sier Deltas 1. nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen.

Fornøyde med ny IA-avtale

ia undertegning 2014 4. mars 2014

- Jeg er svært glad for at arbeidslivets parter har kommet til enighet om en ny IA-avtale. Dette er en god avtale. Og den forplikter alle parter til å fortsette å jobbe for et mest mulig inkluderende arbeidsliv, sier YS-leder Jorunn Berland.

Krever likeverdige pensjonsytelser

erik_kollerud (2) 4. mars 2014

3. mars leverte organisasjonene på arbeidstakersiden felles krav til KS om pensjon ved anbud i forhandlingene om revisjon av Hovedavtalen.

Samarbeider om likestilling

Berland-20090119-8366 4. mars 2014

Statsrådene Eriksson og Horne er positive til fortsatt trepartssamarbeidet om likestilling. Det kom frem på møtet bl.a. YS hadde tatt initiativ til.

Bli blodgiver på verdens blodgiverdag

kort_gi_blod_1_300dpi 14. juni 2011

14. juni markeres den internasjonale blodgiverdagen over hele verden. Er du ikke registrert blodgiver? Delta oppforder alle som kan om å melde seg som blodgivere - gjerne i dag!