ALLE ARTIKLER

Stadig mer tilfredse medlemmer

26. september 2013

Deltas medlemmer og tillitsvalgte blir stadig mer tilfredse med Deltas tilbud. Det viser den spørreundersøkelse blant medlemmer og tillitsvalgte som gjennomføres hvert år. Denne gangen var det drøyt 5400 medlemmer som benyttet anledningen til å si sin mening.

Ungrepresentanter i Deltas regioner

16. oktober 2012

Deltas medlemmer under 25 år valgte høsten 2012 unge representanter til Deltas representantskap. Ungrepresentantene er valgt for fire år. Ungrepresentanes oppgave er å ivareta interessene til unge medlemmer mellom 18-25 år, både på representantskapets møter og i andre sammenhenger.

Sats på skolesekretærene

21. august 2013

Ni av ti rektorer mener dagens skole er ineffektiv og må omorganiseres. Det viser en undersøkelse Skolelederforbundet har gjennomført blant 415 rektorer fra alle skoleslag i hele landet. Kontoransatte på skolene kan bidra til en bedre skolehverdag, mener Skolenes Kontoransattes Landforening.

Enighet med KS om arbeid i høytider

håndtrykk 17. september 2013

Det har over lengre tid vært reist saker mot KS i forbindelse med helg- og høytidsturnus. Delta, NSF og Fagforbundet stevnet KS for Arbeidsretten med utgangspunkt i ulike konkrete saker fra kommunene. Forliket med KS slår nå fast hva som danner rammene for helge- og høytidsplanlegging.

Private Barnehagers landsforbund blir PBL

delta_barn_KFO-822 17. september 2013

Fra 1. januar 2014 blir Private Barnehagers Landsforbund  én organisasjonen under navnet PBL. Det betyr at det ikke lenger vil være mulig for en barnehage å være medlem uten å være bundet av PBLs tariffavtale.

Har du spørsmål om arbeidstid og lønn i påsken?

illustrasjonsbilde delta_påske 12. mars 2013

Skal du på jobb i påsken? Delta Direkte får mange henvendelser fra medlemmer som er usikre på regelverket rundt arbeidstidsbestemmelsene knyttet til helligdagene i påsken. Her får du svar på noen av de vanligtse spørsmålene. Vi har også noen tips til deg som skal ha fri!

Reagerer på lav bemanning ved AMK Oslo og Akershus

12. september 2013

Statens helsetilsyn gir flere pålegg til AMK-sentralen i Oslo og Akershus. 1218 ganger i fjor ga innringere opp og la på røret da de ikke kom gjennom på telefon. - Det har vært en overtidsbruk der som har vært hinsides. Og det er stor overtidsbruk. Skal man få ned aksesstiden må de få inn flere operatører. Det kreves høyere bemanning for å ta flere telefoner, sier Deltas Roy T. Nilsen til VG nett.

Enighet om behov for bedre oppgavedeling i sykehusene

Erik Kollerud i paneldebatt om oppgavedeling på NSHs konferanse 11 12. september 2013

- Hjelpepleierne forsvinner ut av sykehusene. Den trenden må snus. Det var et viktig budskap fra Delta-leder Erik Kollerud i en paneldebatt om oppgavedeling onsdag.

Forventer dialog og fortsatt trepartssamarbeid

erik_kollerud 10. september 2013

- Vi er beredt til og ser frem til god dialog og konstruktivt samarbeid med en ny regjering, sier Delta-leder Erik Kollerud.

Mulighetsblikk på kulturledelse

kulturfagdagen  lena hillestad 5. september 2013

– Uansett hvem som vinner valget, gir Kulturutredningen 2014 dem et godt grunnlag for å styrke kulturfeltet, sa forbundsleder Lena Hillestad da hun åpnet Kulturforbundets fagdag «Kulturleder og byråkrat – muligheter og begrensninger».