ALLE ARTIKLER

- Menneskene er samfunnets viktigste ressurs

lizzie epsu onsdag 21. mai 2014

- Hvordan vi forvalter menneskene som samfunnets og arbeidslivets viktigste ressurs er et kjernespørsmål for ethvert samfunn. Det sa Lizzie Ruud Thorkildsen, 1. nestleder i Delta da hun snakket for 1000 europeiske fagforeningskollegaer på EPSU-konferansen i dag.

Fangene slippes fri ved streik i staten

21. mai 2014

Tømming av Bjørgvin fengsel, total stopp i fortolling av varer på Ørje, forsinket skatteoppgjør, frigivelse av varetektsfanger og utsettelse av oppkjøring til førerkort vil være noen av konsekvensene ved en eventuell streik i staten fra 26. mai.

Er du klar for elektronisk uravstemning?

elektronisk uravstemning 20. mai 2014

Delta gjennomfører i år elektroniske uravstemninger for de tariffavtaler som sendes til uravstemning blant medlemmene. Det gjelder blant annet tariffavtalene for kommunene, sykehusene og kirken.

EPSU-kongressen åpner i dag

epsu 2014 lrt kra 20. mai 2014

Delta er representert når EPSUs kongress åpner i Touluse i dag.  - Sosial rettferdighet, offentlige tjenester og arbeid til alle er de viktigste sakene på kongressen, sier Deltas 1. nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen som deltar på kongressen.

Delta på ITUC-kongressen i Berlin

ITUC-kongressen 2014 20. mai 2014

Deltas 2. nestleder Trond Ellefsen deltar denne uke på ITUC-kongressen i Berlin. Den internasjonale Faglige Samorganisasjon diskuterer bærekraftige jobber, hvordan den internasjonale fagbevegelsen kan styrke sin påvirkningskraft og sosial rettferdighet.

Meklingen i KS-området i gang

Oppstart mekling i KS-området 15.05.2014 15. mai 2014

Meklingene i tariffoppgjøret for ansatte i kommunene (KS) er nå i gang. Fristen for å komme til enighet er søndag 25. mai kl. 24.00. Så lenge meklingen pågår er det kun riksmekleren som kan uttale seg om innhold og fremdrift i meklingen.

- Kommunereform for bedre tjenester

Trond Ellefsen 3 14. mai 2014

- Delta vil gå konstruktivt inn i arbeidet med å vurdere kommunegrenser og oppgavefordeling mellom stat og kommune. Men vi forventer at regjeringen ivaretar medbestemmelsen og lytter til råd fra ansattes organisasjoner for å sikre gode løsninger, sier Trond Ellefsen, 2. nestleder i Delta.

Plan for kommunereformen legges fram onsdag

13. mai 2014

Onsdag legger kommunalministeren fram en plan for hvordan regjeringen tenker å gjennomføre en kommunereform. Delta har forventninger til at medbestemmelse og medvirkning blir sentralt i arbeidet. - Dette er avgjørende for å sikre gode og varige løsninger til beste både for innbyggere og ansatte, sier Deltas 2. nestleder Trond Ellefsen.

Stipend til yrkesrettet kompetanseutvikling

3. februar 2014

Som medlem i Delta kan du søke om stipend til yrkesrettet kompetanseutvikling. Deltas stipendordning har som formål å støtte yrkesrettet kompetanseutvikling for sine medlemmer.  

- Unødvendig av Kambe

Erik Kollerud og Jorunn Berland 12. mai 2014

- Vi reagerer sterkt på Arve Kambes utspill i Dagens Næringsliv i dag.  Det han i realiteten gjør er å gå til angrep på trepartssamarbeidet. Istedenfor å bygge tillit skaper han unødvendig støy og uro, sier YS-leder Jorunn Berland og Delta-leder Erik Kollerud.