ALLE ARTIKLER

Samarbeid om etisk kompetanse

Karin Liabø og Christine Næss Evensen 16. januar 2014

Entusiasmen var stor da lederne og styremedlemmer fra Deltas yrkesorganisasjoner innen helse og omsorg var samlet til dagsseminar i etikk. De ble presentert for en rekke nyttige redskap for etiske refleksjoner som de nå ønsker å bidra til å spre kunnskap om og fremme bruken av.

Delta møtte lydhør kommunalminister

Deltas politiske ledelse i møte med kommunalministeren 15. januar 2014

- Delta representerer bredden av kommune-Norge og ønsker å være en løsningsorientert bidragsyter i den kommende debatten om kommunestruktur, sa forbundsleder Erik Kollerud da han onsdag møtte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Delta samler NAV-tillitsvalgte

NAV-samling_ny 15. januar 2014

Sikkerhet på arbeidsplassen og møte med mennesker i krevende situasjoner var et av temaene når Deltas tillitsvalgte for NAV-kontorene møttes til temasamling denne uken.

Avviser forslag om å fjerne særaldersgrenser

erik_kollerud (2) 14. januar 2014

- Jeg reagerer sterkt på at arbeidsminister Robert Eriksson, nærmest på egen hånd, vil avskaffe særaldersgrensene. Dette er et forhandlingstema. Det håper jeg statsråden forstår, sier Delta-leder Erik Kollerud.

Delta-ledelsen på besøk i Bergen

Deltas politiske ledelse besøker region 3 10.01.2014 10. januar 2014

Deltas politiske ledelse besøkte i dag Deltas servicesenter i Bergen. Servicesenteret betjener region 3, som består av Hordaland og Sogn og Fjordane. Besøket inngår i en serie møter med ansatte og tillitsvalgte i Deltas syv regioner.

Viktig endring for helsesekretærene

Gro Bengtsson 10. januar 2014

Helsesekretærer kan snart lovlig ta blodprøver av bilførere som mistenkes for å ha kjørt i alkoholpåvirket tilstand. - Jeg er godt fornøyd med at departementet nå følger opp vårt forslag om å endre loven. Mange helsesekretærer er opptatt av dette, sier leder i Norsk Helsesekretærforbund, Gro Bengtson.

- Lønnsoppgjøret er partenes ansvar

Erik Kollerud 10. januar 2014

- Lønnsoppgjøret er partenes ansvar. Det fungerer utmerket. Da er det viktig at alle aktører respekterer det, sier Delta-leder Erik Kollerud.

Samhandlingsreformen krever riktig oppgavedeling

17. november 2011

Delta mener det må legges langt større vekt på riktig oppgavedeling mellom yrkesgruppene i helse- og velferdstjenestene. Bare på den måten kan samhandlingsreformen lykkes. Det vedtok representantskapet på sitt møte 17. november.

Samhandlingsreformen forutsetter satsing på kompetanse

bent hoie 9. januar 2014

– Samhandlingsreformen ligger fast og er viktig for regjeringen, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie på KS’ og Helse- og omsorgsdepartementets nasjonale helsekonferanse. Delta er godt fornøyd med den vekten han la på personalpolitikk og kompetanse som forutsetninger for en vellykket reform.

YS-leder Berland: - Lønnsoppgjørene er partenes ansvar

9. januar 2014

- Under NHO-konferansen ga statsminister Erna Solberg uttrykk for at hun synes lønnsoppgjørene har vært litt for høye de siste årene. Det er en underlig uttalelse, påpeker YS-leder Jorunn Berland.