ALLE ARTIKLER

Flertall mot endringer i arbeidsmiljøloven

18. juni 2014

Vanlige arbeidstagere ønsker ikke endringer i arbeidsmiljøloven. De ønsker ikke lengre skift og hyppigere søndagsjobbing, sier fungerende YS-leder Erik Kollerud til Dagens Næringsliv i dag. Heller ikke lederne ønsker endring, viser tall fra YS´ arbeidslivsbarometer.

Gode intensjoner, men skeptisk til forslag om fritt behandlingsvalg

Lizzie Ruud Thorkilden Foto Kim Holthe 14 bredde 16. juni 2014

- Forslagene om fritt behandlingsvalg har begrensninger og usikkerhetsmomenter. Departementet viser selv til disse i høringsnotatet, sier Deltas 1. nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen i en første kommentar til regjeringens forslag til fritt behandlingsvalg.

Lønnsoppgjør for ansatte i private barnehager starter i dag

PBL-forhandlinger 16 16. juni 2014

Lønnsoppgjøret for ansatte i private barnehager som er tilsluttet Private Barnehagers Landsforbund (PBL) starter i dag. Forhandlingene skal være avsluttet i løpet av 17. juni.

Nasjonal responstid og økt bemanning i ambulansetjenesten

Ola Yttre 15. juni 2014

Innføring av nasjonal responstid og behov for flere ansatte i ambulansetjenesten var hovedbudskapene da Delta og AMPY møtte Akuttutvalget.

Advarer mot ambulansekutt

ambulanse 14. juni 2014

Delta advarer mot ambulansekutt i Indre Østfold. Ordførere deler bekymringen. Krever møte med sykehuset Østfold. Fra sankthans blir det færre ambulanser i Indre Østfold. På netter og i helger blir det kun to biler, mot tre i dag.

Delta satser på yrkesfag

Best opplevd yrkesfaglig medlemstilbud 12. juni 2014

- I Delta vektlegger vi vekst og utvikling i alt vi gjør. Vi ønsker å bli stadig flere og stadig bedre, og det gjelder også det yrkesfaglige tilbudet, skriver forbundsleder Erik Kollerud i forordet til et nytt temahefte om Deltas samlede yrkesfaglige virksomhet.

Sakliste Deltas hovedstyre 17. -18. juni 2014

11. juni 2014

Deltas hovedstyre skal på sitt møte 17. - 18. juni blant annet diskutere Deltas videre oppfølging av kommunreformen, Deltas fremtidige strategiske posisjon, hvordan medlemskontingenten skal beregnes for deltidsarbeidende og studenter med ekstrajobb, og stemmerett for ung- og ansattrepresentanter i hovedstyret.

Avviser arbeidsministerens forslag

Lizzie Ruud Thorkilden Foto Kim Holthe 14 bredde 11. juni 2014

- Jeg kan ikke se at det er noe behov for å foreta noen form for endringer i arbeidsmiljøloven i den retning arbeidsministeren foreslår, sier Deltas 1. nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen i en kommentar til forslagene om endringer i arbeidsmiljøloven.

Delta samler tillitsvalgte

Delta_sammen er du sikker_Tromsø 4. juni 2014

Tillitsvalgte over hele landet er denne og nest uke samlet til regionale nettverkssamlinger. På programmet står informasjon om tariffoppgjørene, kampanjen «Sammen er DU sikker» og lokal organisering på arbeidsplassene.

Enighet i kommuneoppgjøret

mekling over 26. mai 2014

Det ble i dag morges oppnådd enighet mellom YS Kommune og KS i meklingen om årets lønnsoppgjør. Det betyr at det ikke blir streik i kommunene fra mandag morgen.