ALLE ARTIKLER

Tillitsvalgt? Slik jobber du med IA-avtalen

IA logo  bare trekant 27. februar 2015

Er du tillitsvalgt og vil lære mer om din rolle i arbeidet med oppfølging av avtalen om et inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen? Da bør du melde deg på IA-konferansene som  YS inviterer til i en rekke byer i vår.

Det skjer på arbeidsplassen

Delta arbeidsplassbesøk_Hitra 26. februar 2015

Vet du hvem som er tillitsvalgt på din arbeidsplass? Deltas tillitsvalgte over hele landet besøker nå arbeidsplasser for å høre hva du som medlem er opptatt av, og presentere Delta og Deltas tilbud.

Mangel på folk og stadige omorganiseringer sliter på NAV-ansatte

NAV-logo på kontor 25. februar 2015

For få personalressurser og stadige omorganiseringer er de største utfordringene i NAV. Det viser en spørreundersøkelse blant Deltas medlemmer i NAV.

- Et ansvarlig oppgjør, med sterkest vekt på lavtlønte

Jorunn Berland_Siv Jensen_YS inntektspolitisk konferanse 2015 24. februar 2015

I dag vedtok YS sine krav til årets mellomoppgjør. – YS legger til grunn at det er rom for reallønnsvekst, at medlemmene skal ha sin rettmessige andel av verdiskapingen og at lavtlønte må sikres særskilte tillegg, sier YS-leder Jorunn Berland.

- Aktivitører bidrar til helse og trivsel gjennom aktivitet

ALFs landsstyre 26. november 2014

- Aktivitører tilrettelegger for at andre skal være i aktivitet på egen premisser. Det er en viktig kompetanse i framtidens velferdssamfunn, sier Karina Sandnes, nylig gjenvalgt som leder i Aktivitørenes Landsforbund (ALF).

Skeptisk til å overta politioppgaver

Ola Yttre 19. februar 2015

‑ Jeg reagerer på forslagene i politireformen om å overføre flere oppgaver fra politiet til helsevesenet. Dersom forslagene gjennomføres vil det bety at det blir mindre ressurser til andre og viktige ambulanseoppgaver, sier AMPY-leder Ola Yttre.

Rom for reallønnsvekst

ErikKollerud 16. februar 2015
Lønnsveksten for Norge som helhet i fjor var på 3,1 prosent, mens inflasjonen var på 2,0 prosent, viser den foreløpige rapporten fra TBU. - Det betyr at lønnstakere i gjennomsnitt hadde en reallønnsvekst på  over én prosent, sier Delta-leder Erik Kollerud. Det er rom for reallønnsøkning også i 2015, mener Kollerud.
 

Gleder seg til å jobbe videre for medlemmene

Beate Monsen HTV Harstad 12. februar 2015

I januar og februar er Deltas mange tillitsvalgte på valg. En av disse er Beate Monsen. Hun ble gjenvalgt som hovedtillitsvalgt i Harstad kommune på et medlemsmøte tidligere i februar.

God ledelse og godt partssamarbeid gir økt nærvær

ErikKollerud 11. februar 2015

Tall fra KS viser et samlet sykefravær på 9,8 prosent blant faste ansatte i kommunene. Det betyr at kommunene, ifølge sektorens egne tall, ligger dårligere an i dag enn da avtalen om et inkluderende arbeidsliv ble inngått i 2001, melder NRK.

Nå får helsesekretærene ta blodprøver ved mistanke om promillekjøring

blodprøve 9. februar 2015

Stortinget har vedtatt lovendringene som måtte på plass for at helsesekretærer skal få ta blodprøver i forbindelse med mistanke om promillekjøring. Det er gjort endringer i både veitrafikkloven, luftfartsloven og helsepersonelloven.