ALLE ARTIKLER

Delta-fokus på bedre ledelse

erik_kollerud (2) 3. januar 2014

Ukeavisen Ledelse presenterer i et større oppslag i dag Deltas syn på ledelse i offentlig sektor. - Et fokus på bedre ledelse vil føre til bedre resultater også for arbeidstakerne, sier Delta-leder Erik Kollerud til avisen.

Delta har flyttet til Lakkegata 19-23

Lakkegata 19 30. desember 2013

Torsdag 2. januar er Deltas sentrale administrasjon, servicesenteret for Oslo, Akershus og Østfold, hovedtillitsvalgte i Oslo kommune og de av yrkesorganisasjonene som har kontorlokaler i Oslo på plass i  nye lokaler i Lakkegata 19-23.

Nye rettigheter fra 2014: Stillingsstørrelse som faktisk arbeidet tid og ammefri med lønn

17. desember 2013

Rettighetene til ufrivillig deltidsansatte styrkes og det blir lovfestet rett til ammefri med lønn for småbarnsmødre i barnets første leveår. Det vil få betydning for stillingsbrøken for ufrivillig deltidsansatte fra januar 2015 og for småbarnsmødre med 7 timers arbeidsdag eller mer.

Best sammen om flere yrkesaktive år

Best sammen-gruppen 13. desember 2013

Best sammen om flere yrkesaktive år er det sjette hefte i serien Best sammen, som partene i kommunesektoren har utarbeidet i fellesskap. Heftene skal gi tips og inspirasjon til arbeidet med et inkluderende arbeidsliv.

Ambulanse Midt-Norge må videreføres

28. november 2013

- Ambulanse Midt-Norge må videreføres. Det er for tidlig å tilbakeføre det regionale foretakets virksomhet til de lokale foretakene, sier Delta-foretakstillitsvalgt Frank Grydeland og Deltas 1. nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen.

IA-avtalen forlenges

IA-avtale 2013 10. desember 2013

- Vi ser frem til å reforhandle IA-avtalen, sier YS-leder Jorunn Berland. Hun undertegnet nylig erklæringen som viderefører avtalen til ny er på plass.

Nytt veiledningshefte om å ansette flere med redusert funksjonsevne

BestSammen delmal 2 forsidebilde 27. august 2012

Partene i kommunal sektor har sammen utviklet et idéhefte om sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne. Det skal bidra til at temaet settes på dagsordenen i kommunale og fylkeskommunal virksomheter.

 

Bedre oppgavedeling i sykehusene

Lizzie Ruud Thorkildsen  Foto Kim Holthe 6. desember 2013

- Bedre oppgavedeling i sykehusene gir bedre pasientbehandling, derfor er Delta glad for at dette arbeidet følges opp av myndighetene, sier Deltas 1. nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen.

– Hva skal du bli når du blir stor?

Anne Inga Hilsen 12. desember 2013

– Ønsker virksomheten at seniorene skal stå lengre i jobb, så still dette spørsmålet til 45 åringene på jobben, sier Anne Inga Hilsen, forsker ved Fafo.– Poenget er å begynne tidlig med å planlegge senkarrieren.

 

Interessert i nordisk samarbeid, globalisering og internasjonalisering?

Trond Ellefsen_Geneveskolen 2008 5. desember 2013

Nå kan du søke om plass på Geneveskolen 2014. Genèveskolen  er et fire uker langt kurs om  internasjonale organisasjoner og internasjonal politikk og nordisk samarbeid. Delta kan nominere en kandidat til  YS, som sender en deltaker til kurset.