ALLE ARTIKLER

Vil beholde kommunal oppkreving

Lizzie høring finanskomiteen 20. mai 2015

Delta vil beholde kommunal skatteoppkreving. – Dagens oppkreving fungerer svært godt. Det er ikke behov for å endre noe som allerede virker, fremholdt Deltas 1. nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen i dagens høring i Stortingets finanskomité.

Offentlig ansatte glad i jobben

Lizzie Ruud Thorkilden Foto Kim Holthe 6 19. mai 2015

Ansatte i offentlig sektor er oftere stolte av jobben sin og føler oftere at de bidrar til samfunnet enn ansatte i privat sektor, viser ny undersøkelse, gjengitt i Dagsavisen i dag.

2016 blir et krevende år for kommunene

Kollerud YS-K 12. mai 2015

Vi er glade for at regjeringen gir 1,1 mrd. til kommunene, men dette er langt fra nok til å møte de voksende utfordringene, sier Delta –leder Erik Kollerud i en kommentar til revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen for 2016.

Enighet i oppgjøret for sykehusansatte

Lizzie Ruud Thorkildsen 11. mai 2015

Forhandlingene for sykehusansatte er i havn. Resultatet er på linje med frontfaget og de øvrige lønnsoppgjørene så langt i vår, sier forhandlingsleder for YS Spekter Helse Lizzie Ruud Thorkildsen.

- Skuffende at regjeringen sentraliserer kommuneoppgaver

erik_kollerud (2) 12. mai 2015

- Det er svært skuffende at regjeringen ikke lytter til kommunene, når den nå foreslår å sentralisere og statliggjøre skatteoppkrevingen, sier forbundsleder i Delta, Erik Kollerud.

Delta ønsker sterkere satsing på barne- og ungdomsarbeidere

Trond Ellefsen og Liv Håkonsen på PBL LM 15 11. mai 2015

‑ Delta forventer at Private Barnehagers Landsforbund (PBL) satser mer på barne- og ungdomsarbeidere, sier Deltas 2. nestleder Trond Ellefsen, som er tilstede på PBLs landsmøte.

Nedbemanning i Moss vil gi store konsekvenser

Toril Flakstad og Christine Grøtting foto Hege heløe 11. mai 2015

155 ansatte i Moss kommune har mottatt varsel om at deres stilling er under vurdering og er kalt inn til samtale. De risikerer å bli sagt opp i hele eller deler av stillingen. - Dette er krevende for de ansatte, sier hovedtillitsvalgt for Delta, Toril Flakstad.

Oppstart i forhandlingene for sykehusansatte

Forhandlingsstart A2 11. mai 2015

- Vi må sørge for tilstrekkelig og riktig kompetanse i sykehusene framover. Det er vårt utgangspunkt når vi starter forhandlingene for sykehusansatte med Spekter i dag, sier forhandlingsleder Lizzie Ruud Thorkildsen.

Røde dager i mai - ekstra lønn eller ekstra fri?

delta_kalender 9. mai 2014

Røde dager på kalenderen betyr søndag eller helligdag/høytidsdag. Mange kan nyte de røde dagene som fridager uten trekk i lønn, men ikke alle er like heldige. Dersom du må jobbe på høytids- og helligdager skal du ha ekstra kompensasjon.

Ny organisasjon for vernepleiere

erik_kollerud (2) 8. mai 2015

Arbeidet med å etablere en egen profesjonsorganisasjon for vernepleiere i Delta er nå påbegynt.