ALLE ARTIKLER

- Ta med det beste fra hver kommune

21. november 2014

– Dialog, likeverdighet og medvirkning er avgjørende for en vellykket kommunesammenslåing, se Astri K. Grøberg i sitt innlegg på Deltakonferansen. Grøberg var tillitsvalgt for Deltas medlemmer i Frei kommune gjennom da kommunen slo seg sammen med Kristiansund i 2008.

Etterlyser Eriksson

ErikKollerud 21. november 2014

Fagbevegelsen etterlyser Eriksson: - Det virker nesten som om han gjemmer seg. Han vil ikke møte oss for å forklare hva han mener. Dette blir et demokratisk problem, sier Delta-leder Erik Kollerud til Dagsavisen.

Nore og Uvdal kommune er årets arbeidsgiver

Årets arbeidsgiver Nore og Uvdal kommune og hovedtillitsvalgt foto siv m bjelland 20. november 2014

Nore og Uvdal kommune er tildelt Deltas arbeidsgiverpris 2014. Kommunen får prisen får sitt systematiske arbeid for et godt arbeidsmiljø, ivaretakelsen av partssamarbeidet og konkrete tiltak som gir stolte ansatte.

Cathrine Berge fra Arendal Årets tillitsvalgt

Cathrine Berge_årets tillitsvalgt 2014 20. november 2014

Cathrine Berge er tildelt prisen som årets tillitsvalgt i Delta. Hun er hovedtillitsvalgt i Arendal kommune og får prisen for sitt store engasjement for Deltas medlemmer og for å gi Delta et godt omdømme.

Duell om velferdsstaten

Marte Gerhardsen og Mathilde Fasting 20. november 2014

Det ble frisk debatt om velferdsstatens fremtid og innhold da Agendas Marte Gerhardsen møtte Civitas Mathilde Fasting til duell på Delta-konferansen.

Flere oppgaver til kommunene

Paul Chaffey_Deltakonferansen 2014_SB_ 20. november 2014

– Politikere må forklare hvorfor vi gjør ting, sa statssekretær Paul Chaffey da han innledet dagens Deltakonferanse.

Unge og ansatte får større innflytelse

Ungrepresentanter_Foto Audun Hopland 19. november 2014

Deltas hovedstyre utvides fra 11 til 14 medlemmer med fulle rettigheter. Både unge og ansatte i Deltas får større innflytelse.

Delta krever bedre lønnsutvikling i offentlig sektor

19. november 2014

Et enstemmig representantskap vedtok onsdag føringene for neste års mellomoppgjør.

Delta vil ta tydeligere posisjon

EK åpningstale - Kopi 19. november 2014

Et enstemmig representantskap vedtok onsdag å tydeliggjøre Deltas posisjon. Delta skal favne hele offentlig sektor.

Delta mener: Et moderne arbeidsliv er et trygt arbeidsliv

19. november 2014

Regjeringens foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven vil svekke vernebestemmelsene. Dette er veldokumentert i forskning og høringsuttalelsene fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Arbeidstilsynet. Delta mener det ikke er for sent å snu. Vi må verne om det gode i norsk arbeidsliv. Robert Eriksson kan ikke fortsette å lukke ørene for tunge, faglige funn og argumenter.