ALLE ARTIKLER

Fjern rollekonflikter og få bedre helse og arbeidsmiljø

SKnardahl 9. desember 2013

Rollekonflikter i arbeidet øker risikoen for nakkesmerter og hodepine. De som opplever rollekonflikter har oftere tanker om å slutte i jobben og er mindre fornøyde. – For å fjerne rollekonflikter må man aktivt lete etter dem, oppfordrer Stein Knardahl, avdelingsdirektør for arbeidspsykologi og -fysiologi ved STAMI.

To tanker i hodet på en gang

Edle Utaaker 6. desember 2013

– Godt arbeidsmiljø og god kvalitet i tjenesten henger tett sammen – og dessuten holder det folk friske, sier Edle Utaaker, sjefsingeniør ved Arbeidstilsynet Vestlandet. – Det er IA-arbeid på sitt beste!

Lille speil på veggen der – hvem har ansvar for arbeidsmiljøet her?

Mette Skoglund Myhre 5. desember 2013

– ”Hvem har ansvar for arbeidsmiljøet her?” står det på et kort vi har liggende på jobben min. Når du får øye på kortet, snur du det uvilkårlig – og da ser du deg selv. Svaret er deg, speilet lyver ikke.

Aktiv innsats fra tillitsvalgtapparatet

Randi Aaslund 4. desember 2013

 – Det er innsatsen ute på avdelingene som gir resultater i IA-arbeidet. Derfor er det så viktig at arbeidet i den sentrale IA-gruppa kommer plasstillitsvalgte, verneombud og alle ansatte til gode, sier Randi Aaslund.

Holdenutvalgets rapport om lønnsdannelse lagt frem i dag

steinar holden 3. desember 2013

- Det inntektspolitiske samarbeidet og koordinering i lønnsdannelsen har bidratt til en god utvikling i Norge, sier YS’ sjeføkonom Helle Stensbak. Hun har vært en av tolv medlemmer i utvalget som leverte sin rapport til finansministeren.

Første møte i nytt programråd

saman om ein betre kommune programrådsmøte 2013 3. desember 2013

Programrådet i Saman om ein betre kommune var fredag samlet for første gang etter at Jan Tore Sanner overtok som kommunal- og moderniseringsminister. Statsråden understreket at han er opptatt av å ha et godt samarbeid med partene på arenaer som Saman om ein betre kommune.

Å sitte ved samme bord er en kjempestyrke!

Best sammen_Gjøvik kommune_Tinmannsvik og Myhre 3. desember 2013

Gjøvik kommune har satt IA-arbeidet på dagsorden for alt det er verdt. I partssamarbeidet på systemnivå handler det om å skape en felles forståelse for hva IA-arbeidet dreier seg om – og jobbe mot felles mål.

- Uten strøm fryser folk ihjel

delta energi og delta 2. desember 2013

- Vi representerer en sektor med stor betydning for samfunnsberedskap og -sikkerhet, miljø og klima. Energi har stor betydning for befolkningens helse og velferd, sier styreleder i Delta Energi, Astrid Alsaker.

Lederen er kulturbygger nummer én

Foto artikkel 1 Gunn Marit Helgesen_web 2. desember 2013

– Lederen er kulturbygger nummer én i virksomheten. Lederen må gå i spissen for å utvikle et godt arbeidsmiljø som fremmer nærvær og er inkluderende. At lederen er bevisst rollen sin, er helt avgjørende i IA-arbeidet, mener Gunn Marit Helgesen, leder i KS.

Sjekk røykvarsleren 1. desember

Røykvarsler 28. november 2013

1. desember er første dag i årets verste brannmåned. Sjekk røykvarsleren nå, oppfordrer Gjensidige.